Právní doložka

COPYRIGHT

Všechny informace na webových stránkách Centra Inter IKEA Group jsou předmětem autorského práva střediska Inter IKEA Group. To znamená, že informace nemohou, s výjimkou přísně soukromých účelů, být reprodukovány, modifikovány, předany nebo uloženy v jakékoli podobě, bez předchozího písemného souhlasu ze střediska Inter IKEA Group. V případě jakéhokoliv soukromého užití je nutné připojit informaci o autorských právech.

Neoprávněné použití webové stránky Inter IKEA Centrum Group a jejího obsahu je přísně zakázáno. V případě jakéhokoli porušení bude zahájeno řízení před příslušným soudem.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Práva na obchodní značky zobrazené na internetových stránkách Centra Inter IKEA Group jsou drženy buď Inter IKEA Group příslušné skupiny nebo jejích partnerů. V důsledku toho nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu z Inter IKEA Centrum Group nebo jakékoliv jiné držitele práv k ochranným známkám.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Inter IKEA Centre Group činí veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace poskytované na této webové stránce byly přesné a aktualizované. Všechny informace obsažené na této webové stránce jsou pouze informativní a Inter IKEA Centrum Skupina nenese žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost. Veškeré informace obsažené na této webové stránce se mohou změnit.

Inter IKEA Centre Group se snaží poskytovat internetové stránky nejvyšší kvality. Je však možné že, se na stránkách Inter IKEA Centre Group, může vyskytnout chyba. Inter IKEA Centre Group proto není zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo nedostupnost této webové stránky. Ani Inter IKEA Centre Group není odpovědna za možnost výskytu virů či podobných prvků na těchto stránkách. Kromě toho, Inter IKEA Centrum Group není odpovědný za obsah jakékoli třetí strany-odkazy na internetové stránky.