Právní doložka

COPYRIGHT

Všechny informace na webových stránkách Ingka Centres jsou předmětem autorského práva střediska Ingka Centres. To znamená, že informace nemohou, s výjimkou přísně soukromých účelů, být reprodukovány, modifikovány, předany nebo uloženy v jakékoli podobě, bez předchozího písemného souhlasu ze střediska Ingka Centres. V případě jakéhokoliv soukromého užití je nutné připojit informaci o autorských právech. Neoprávněné použití webové stránky Ingka Centres a jejího obsahu je přísně zakázáno. V případě jakéhokoli porušení bude zahájeno řízení před příslušným soudem.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Práva na obchodní značky zobrazené na internetových stránkách Ingka Centres jsou drženy buď Ingka Centres příslušné skupiny nebo jejích partnerů. V důsledku toho nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu z Ingka Centres nebo jakékoliv jiné držitele práv k ochranným známkám.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Ingka Centres činí veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace poskytované na této webové stránce byly přesné a aktualizované. Všechny informace obsažené na této webové stránce jsou pouze informativní a Inter Ingka Centres Skupina nenese žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost. Veškeré informace obsažené na této webové stránce se mohou změnit.

Ingka Centres se snaží poskytovat internetové stránky nejvyšší kvality. Je však možné že, se na stránkách Ingka Centres, může vyskytnout chyba. Ingka Centres proto není zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo nedostupnost této webové stránky. Ani Ingka Centres není odpovědna za možnost výskytu virů či podobných prvků na těchto stránkách. Kromě toho, Ingka Centres není odpovědný za obsah jakékoli třetí strany-odkazy na internetové stránky.