Ochrana osobních údajů

Inter IKEA Centre Group má právní povinnost chránit veškeré údaje, které od Vás získá. Na jednotlivých internetových stránkách naleznete pod hlavičkou Zákonná práva název společnosti, která za shromažďování informací nese odpovědnost.

Prostřednictvím tohoto dokumentu (Ochrana osobních údajů) Vám skupina Inter IKEA Centre Group ráda sdělila jaké údaje shromažďuje, jak je používá, komu budou sděleny, jak k nim získat přístup a jak Vaše údaje změnit či odstranit. Poskytnutím Vašich osobních údajů nám udělujete souhlas se zpracováním dotčených údajů jedním či několika způsoby uvedenými v tomto dokumentu (Ochrana osobních údajů).

ÚDAJE NEOSOBNÍHO CHARAKTERU

Při připojení na stránky skupiny Inter IKEA Centre Group, dojde k automatickému shromáždění údajů neosobního charakteru. (To znamená, že pro shromáždění dotčených údajů není třeba registrace. Patří mezi ně například typ použitého internetového prohlížeče a operačního systému, doména předchozí internetové stránky, počet návštěv, průměrná doba, kterou jste na internetových stránkách strávil/a či které konkrétní stránky jste si prohlížel/a.) Tyto informace se ukládají s cílem sledovat míru atraktivity internetových stránek a zlepšovat jejich výkon či obsah. Sběr takových údajů se provádí prostřednictvím „cookies“ a dalších technologií, které nám pomáhají zjistit, které části internetových stránek jsou oblíbené, kam naši návštěvníci chodí a kolik času tam tráví. Cookie je informace, kterou webový server zasílá do Vašeho prohlížeče, kde je poté uložena. Tato informace se webovému serveru zasílá zpět pokaždé, když od něj Váš prohlížeč požaduje stránku. To webovému serveru umožňuje dotčený webový prohlížeč identifikovat a sledovat jej. Soubory cookies, které Inter IKEA Centre Group používá, jsou technické cookies nezbytné ke studiu vzorců internetového provozu, jenž se používají k optimálnímu přizpůsobení naší nabídky a které Vám rovněž poskytují větší pohodlí při každé komunikaci s námi.

Při vstupu na internetové stránky Inter IKEA Centre Group, budete požádán/a, abyste cookies přijal/a. Pokud kliknete na tlačítko „Přijmout“, souhlasíte s použitím cookies na dotčených internetových stránkách. Pokud se však rozhodnete cookies nepřijmout nebo pokud jste znemožnil/a jejich funkci, budete moci na naše stránky vstoupit stejně, jako kdybyste cookies přijal/a nebo jejich funkci zapnul/a. Výsledkem budou jen méně přesné údaje pro interní zprávy společnosti Inter IKEA Centre Group. Povšimněte si prosím, že i když jste cookies přijal/a, můžete své rozhodnutí vždy změnit a všechny cookies ze svého prohlížeče vymazat. Při příští návštěvě našich internetových stránek se Vás zeptáme, zda cookies přijmete, a Vy se můžete rozhodnout, zda tak učiníte či nikoliv.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje lze shromažďovat prostřednictvím registrace na internetových stránkách. Inter IKEA Centre Group tak získá přístup pouze k těm údajům, které jí poskytnete. Vaši projevenou důvěru Inter IKEA Centre Group oplácí mnoha bezpečnostními – administrativními, technickými i fyzickými – opatřeními, kterými Vaše osobní údaje chrání proti ztrátě, odcizení, zneužití, padělání a technickými chybami, jakož i proti nezákonnému přístupu, rozmnožování, zveřejňování, pozměňování či zničení. Během procesu registrace Vám Inter IKEA Centre Group rovněž poskytuje informace, na které máte ze zákona právo a je-li to třeba, žádá Vás o souhlas se zpracováním osobních údajů.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Při použití odkazů na internetové stránky třetích stran, lze shromažďovat informace neosobního i osobního charakteru bez souhlasu dotčených třetích stran. IKEA Centre Group nenese odpovědnost za metody ochrany soukromí nebo obsah těchto jiných (externích) webových stránek.

ZVEŘEJNĚNÍ

Ochrana Vašich osobních údajů je nesmírně důležitá nejenom pro Vás, ale také pro Inter IKEA Centre Group. Údaje, které uživatelé na našich internetových stránkách poskytnou, budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, s výjimkou případů kdy to vyžaduje zákon, nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením, nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním osobám za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

Je možné, že občas budou některé údaje převedeny do ostatních společností/divizí v rámci skupiny Inter IKEA Centre Group v ostatních zemích. Je-li k dotčenému převodu ze zákona nezbytný Váš souhlas, žádné údaje bez Vašeho předchozího souhlasu převedeny nebudou. Společnost Inter IKEA Centre Group rovněž průběžně přijímá technická a organizační opatření a provádí vhodné kontroly bezpečnosti s cílem předcházet neoprávněnému zveřejnění Vašich osobních údajů.

Na údržbě/vývoji internetových stránek se příležitostně mohou podílet třetí strany. V takovém případě však budou povinny považovat Vaše informace za důvěrné tak, jako Inter IKEA Centre Group.

OTÁZKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte-li dotazy nebo připomínky k dokumentu Ochrana osobních údajů či ke zpracování osobních údajů, obraťte se prosím na adresu avion.ostrava@ikea.com nebo využijte kontaktní informace, které naleznete na jednotlivých stránkách pod hlavičkou Zákonná práva. Veškeré osobní údaje, které o Vás uchováváme, si od nás můžete vyžádat. Sdělte nám také prosím, zda je osobní údaje, které o Vás uchováváme, třeba upravit či aktualizovat.