DĚTSKÉ KINO

Pohádky promítáme každý den od 9:00 do 20:00 hodin.

Vstup je povolen dětem do 12 let a je zdarma.

Maximální počet osob v kině je 20.

Před vstupem do dětského kina si odložte obuv.

Do prostoru dětského kina není  povolen vstup s jídlem a nápoji.

V kině není dovoleno: skákat, běhat a jakýmkoliv způsobem ohrožovat bezpečnost dalších návštěvníků.

Pobyt v dětském kině je na vlastní zodpovědnost, doporučujeme nenechávat děti bez dozoru.

Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti svých věcí. Za případné ztráty neodpovídáme.

Přejeme Vám příjemnou zábavu!