Českáprůmyslová_Cover

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pečuje o zdraví více než 1,2 milionu pojištěnců, což ji řadí mezi tři nejvýznamnější zdravotní pojišťovny v České republice. Vedle široké celorepublikové sítě poboček ČPZP využívá moderní formy komunikace, jako je elektronická komunikace, mobilní aplikace či prezentace na sociální síti Facebook.

Svým klientům a partnerům nabízí vždy vstřícné jednání a osobní přístup. Detailní informace o nabídce, programech a službách najdete na www.cpzp.cz.