discgolf

CO JE DISCGOLF?

Discgolf je hra s létajícím talířem, která vychází z pravidel klasického golfu, pouze s tím rozdílem, že místo holí a míčku používáte létající talíř. Cílem hry je tedy dopravit disk neboli létající talíř z místa výhoziště do koše na co nejmenší počet hodů. Ten, kdo projde celé hřiště o 9ti či 18ti jamkách s nejnižším skóre se stává vítězem.

Od objevení discgolfu v 70. letech minulého století bylo ve světě postaveno více než 6 000 pevných discgolfových hřišť, z nichž většina je umístěna v městských parcích, na školních pozemcích, v lyžařských areálech a rekreačních oblastech. Více než 80% těchto hřišť bylo postaveno v posledních 6 letech s tím, že toto tempo se každým rokem zvyšuje. Rostoucí význam discgolfu ve společnosti je možné doložit i zájmem nadnárodních společností, které nabízejí discgolfové produkty. Příkladem budiž značka Vibram s vlastní řadou discgolfových disků nebo značka Keen se speciální discgolfovou obuví.

V České republice je v současné době 36 pevných discgolfových hřišť. Nejvíce (8) v Moravskoslezském kraji a v Praze (4). V letošním roce se v rámci české discgolfové ligy uskuteční více než 60 turnajů.

Tento strmý nárůst zájmu o discgolf je dán především tím, že následuje tendence vývoje volného času ve společnosti (od organizovaného k neorganizovanému, od skupinového k individuálnímu, od výkonu k prožitku, z měst do přírody, od tradičního k netradičnímu), jak je dnes popisuje odborná literatura.

Plánek hřiště ke stažení zde (pdf)