Woman reading web policies

Právní doložka

COPYRIGHT
Všechny informace na webových stránkách Ingka Centres jsou předmětem autorského práva střediska Ingka Centres. To znamená, že informace nemohou být, s výjimkou přísně soukromých účelů, reprodukovány, modifikovány, předány nebo uloženy v jakékoliv podobě, a to bez předchozího písemného souhlasu střediska Ingka Centres. V případě jakéhokoliv soukromého užití je nutné připojit informaci o autorských právech. Neoprávněné použití webové stránky Ingka Centres a jejího obsahu je přísně zakázáno. V případě jakéhokoliv porušení bude zahájeno řízení před příslušným soudem.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Práva na obchodní značky zobrazené na internetových stránkách Ingka Centres jsou drženy příslušnou skupinou Ingka Centres nebo jejími partnery. V důsledku toho nesmějí být dále použity bez předchozího písemného souhlasu Ingka Centres nebo jakéhokoliv jiného držitele práv k ochranným známkám.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY
Ingka Centres činí veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace poskytované na této webové stránce budou vždy aktualizované. Všechny informace obsažené na této webové stránce jsou pouze informativního charakteru a Ingka Centres nenese žádnou odpovědnost za jejich úplnost a přesnost. Veškeré informace obsažené na této webové stránce se mohou měnit.

Ingka Centres se snaží poskytovat internetové stránky nejvyšší kvality. Je však možné, že se na stránkách Ingka Centres může vyskytnout chyba. Ingka Centres proto není odpovědná za používání nebo nedostupnost této webové stránky. Ingka Centres taktéž není odpovědná za možnost výskytu virů či podobných prvků na této webové stránce. Rovněž není Ingka Centres odpovědná za obsah jakékoliv třetí strany, a to včetně odkazů na internetové stránky.

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024