16. 4. - 20. 4. 2024

Stane se to ve vteřině

aneb jak na prevenci dětských úrazů

Naučte děti převzít zodpovědnost za svou bezpečnost a zdraví a přijďte s nimi 20. dubna od 10 do 18 hod. na Den prevence do Avion Shopping Parku Ostrava, protože i jedno nerozvážné rozhodnutí může vmžiku změnit život.

Ve spolupráci s integrovanými záchrannými složkami a dalšími organizacemi jsme si pro vás připravili zábavně edukační trasu a soutěžní stezku, kde si děti ověří nabyté vědomosti a získají praktické dovednosti.

BESIP připomene, proč je potřeba dodržovat pravidla silničního provozu.

Fakultní nemocnice Ostrava přiblíží léčbu v nemocnici a kouzlo canisterapie i zdravotního klauna.

Hasičský záchranný sbor osvětlí práci hasičů, která není ani zdaleka jen o hašení požárů.

Městská policie a Policie ČR si proklepne znalosti bezpečné dopravy a zapůjčí simulační brýle, které zkreslují realitu stejně jako požití návykových látek.

Ostravská univerzita představí praktické ukázky první pomoci a osvěží, jak se chovat u vody.

Střední zdravotnická škola a VOŠ poradí, jak předcházet popáleninám a jak již vzniklé ošetřit.

Součástí akce bude i ukázka terénní techniky – budete moci nahlédnout do Ferrari F 142 – 458 Italia, skvostu dopravní policie, ale také do aut hasičského záchranného sboru.

Říká se, že „svět patří připraveným“, tak na něj připravte nejen sebe, ale i své děti a přispějte tak ke snížení dětské úrazovosti.

Preventivní akce “Prevence dětských úrazů, 2024” se koná v termínu od 16. do 20. 4. 2024 v areálu nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava. Dopolední program je určený žákům prvního stupně základních škol Moravskoslezského kraje, primárně pro žáky 3. až 5. tříd.

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV