Českáprůmyslová_Cover

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pečuje o zdraví více než 1,2 milionu pojištěnců, což ji řadí mezi tři nejvýznamnější zdravotní pojišťovny v České republice. Vedle široké celorepublikové sítě poboček ČPZP využívá moderní formy komunikace, jako je elektronická komunikace, mobilní aplikace či prezentace na sociální síti Facebook.

Svým klientům a partnerům nabízí vždy vstřícné jednání a osobní přístup. Detailní informace o nabídce, programech a službách najdete na www.cpzp.cz.

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV