PRAVIDLA AKCE „1+1 zmrzlina zdarma“

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE

„1+1 zmrzlina zdarma“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „1+1 zmrzlina zdarma“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce a jsou v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky. Úplná pravidla akce budou k dispozici po celou dobu platnosti akce na webových stránkách Avion Shopping Park Ostrava, tak na Infostánku v místě konání akce.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pořadatelem akce je společnost Ingka Centres Ostrava s.r.o., se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 10708898 (dále jen "Pořadatel"), která spravuje nákupní a zábavní centrum Avion Shopping Park Ostrava na adrese Rudná 114, 713 00 Ostrava (dále jen „Centrum“).

2. Termín a místo konání akce

2.1. Akce „1+1 zmrzlina pro děti zdarma“ (dále jen „akce“) probíhá pouze dne 24. 6. 2023 od 11:00 do 21:00 hod.

2.2. Místem konání akce je Avion Shopping Park Ostrava, na adrese Rudná 114, 713 00 Ostrava.

3. Princip akce

3.1. Účastník akce má po předložení kuponu „1+1 zmrzlina zdarma“ (dále jen „kupon“) nárok na 1 kopeček zmrzliny nebo malou točenou zmrzlinu zdarma (dále jen „dárek“) a to u zapojených prodejců zmrzliny Avion Shopping Parku Ostrava: Fruitisimo, Coffeeshop Company, Ollies, UGO, IKEA. Podmínkou však je nákup druhého kopečku zmrzliny, nebo malé točené zmrzliny u stejného prodejce, zapojeného do akce.

3.2. Kupon získává účastník akce u hostesky v informačním stánku akce v prostorách vedle E-MOTION Parku u Avion Shopping Parku Ostrava.

3.3. Kupon je možné vyzvednout pouze po dobu trvání akce dne 24. 6. pozdější vyzvednutí kuponu nebo pozdější nárok na dárek nebude možný.

3.4. Kupony jsou k dispozici pouze v omezeném množství 1,000 kusů kuponů a dárky je možné čerpat pouze do vydání zásob zapojených prodejců.

3.5. Každý účastník akce má nárok pouze na jeden kupon.

3.6. Každý účastník akce může uplatnit u prodejce pouze jeden kupon.

4. Další podmínky, práva a povinnosti

4.1. Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, stejně jako společnosti podílející se na provozu a chodu Avion Shopping Park Ostrava. Akce se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby rodině příbuzné s těmito osobami.

4.2. Účastí na akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

4.3. Na získání dárku není právní nárok. Vymáhání dárku soudní cestou je vyloučeno. Pokud si účastník dárek nepřevezme v době trvání akce, nárok na dárek a jeho převzetí zaniká.

4.4. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob.

4.5. Pořadatel akce si vyhrazuje právo upravit pravidla akce, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Avion Shopping Park Ostrava.

V Ostravě, 23. června 2023

Příloha 1

Akční kupon

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© 2021-2023

Ingka Centres Holding BV