PRAVIDLA AKCE "Krok za krokem"

PRAVIDLA AKCE

"Krok za krokem"

 1. Úvodní ustanovení

1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské Akce s názvem „Krok za krokem“ (dále jen „Akce”), která je určena zákazníkům Avion Shopping Park Ostrava na území České republiky.

2. Pořadatelem Akce je společnost Inkga Centres Ostrava s.r.o., se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 10708898 (dále jen "Pořadatel"), která spravuje nákupní a zábavní centrum Avion Shopping Park Ostrava na adrese Rudná 114, 713 00 Ostrava (dále jen „Centrum“).

3. Zprostředkovatelem Akce pro realizaci výdejního místa akce a předávání odměn je společnost Profeel Agency s.r.o., Vyvýšená 21, 711 00 Ostrava, IČO: 07187726 (dále jen "Zprostředkovatel").

4. Akce probíhá v souladu s pravidly stanovenými v tomto dokumentu (dále jen "Pravidla") a v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

5. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Akci ve vztahu k Účastníkům na území České republiky. Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Akce.

2. Místo a doba trvání Akce

1. Akce je pořádaná s cílem propagovat obchodní značku Pořadatele, inspirovat k zdravému životnímu stylu a motivovat k návštěvě Centra.

2. Akce probíhá v Centru v období od 11. května 2023 do 31. května 2023 (dále jen „Doba konání“) nebo do vyčerpání odměn popsaných v pravidlech v článku 5 těchto Pravidel podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V případě vyčerpání odměn bude Pořadatel informovat o ukončení Akce na webových stránkách www.ostrava.avion.cz, a to nejpozději v den ukončení Akce.

3. V rámci Akce jsou odměňováni návštěvníci Centra, kteří splní podmínky akce popsané v článku 3 a 4. Návštěvníci jsou odměňování na výdejním místě Akce označeným jako „KrokShop“.

3. Podmínky účasti v Akci

1. Účastníkem Akce se může stát každá fyzická osoba, které je dle článku 4 odst. 1 těchto Pravidel na Výdejním stánku dle článku 4 odst. 5 těchto Pravidel alespoň 18 let věku, která má poštovní doručovací adresu na území České republiky, a která zároveň splní podmínky účasti v Akce.

2. Fyzická osoba dle odst. 1 tohoto článku Pravidel, která během Doby konání ve Výdejním stánku dle článku 4 odst. 5 těchto Pravidel předloží důkaz o počtu kroků dle článku 4 odst. 1 těchto Pravidel, se stane účastníkem Akce (dále jen „Účastník“)

3. Opakovaná (vícenásobná) účast v Akci je přípustná jen v případě splnění podmínek dle článku 4.

4. Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, stejně jako společnosti podílející se na provozu a chodu Centra Avion Shopping Park Ostrava. Akce se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Zprostředkovateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Akce, jakož i osoby rodině příbuzné s těmito osobami.

4. Mechanika Akce

1. Pro účast v Akci je nutné během Doby konání Akce na Výdejním stánku KrokShop dle odst. 5 tohoto článku Pravidel předložit jakoukoliv aplikaci na měření kroků v mobilu, v chytrých hodinkách nebo v krokoměru (dále jen „Krokoměr“) prokazující ušlé kroky Účastníka během Doby konání Akce (dále jen „Akční krok“). Za den nebo dny provedení Akčního kroku se považuje datum v Krokoměru.

2. Za splnění požadovaného počtu kroků v Akci si vybírá Účastník Odměnu. Minimální počet kroků pro nárok na odměnu je 10,000 kroků v Době akce. V rámci akce jsou definovány 3 stupně počtu kroků s různou škálou odměn dle popisu níže:

1. stupeň: 10,000 kroků

Účastník akce, který v Době akce nachodí více než 10,000 kroků, má nárok na všechny odměny z následujícího výběru Odměn pro 1. stupeň:
Poznámka: Platnost slevových voucherů v legal line do 21. 5. 2023, dle dohody s partnery slevové nabídky prodlouženy do 31. 5.

 • IKEA voucher na 1 kornoutek zmrzliny zdarma

 • BENU voucher na 25 % slevu na celý sortiment značky LIVSANE

 • NEBBIA voucher na 20 % slevu na vybrané produkty

 • NORD BLANC voucher na 20 % sleva na sportovní kraťasy

 • NUTREND voucher na 20 % na celý nákup (sleva se nevztahuje na již zlevněné a akční zboží)

 • YVES ROCHER voucher na 20 % slevu na celou řadu péče o vlasy

 • I LOVE SERVICE voucher na 30-50 % slevu na vybrané příslušenství

2. stupeň: 20,000 kroků

Účastník akce, který v Době akce nachodí více než 20,000 kroků a méně než 50,000 kroků, má nárok na 1 ks Odměny z následujícího výběru Odměn pro 2. stupeň:

 • Švihalo s dřevěnou rukojetí a logem Avion

 • Láhev na vodu s logem Avion

 • Plátěná taška HEJ! S logem Avion

 • Ručník z mikrovlákna s logem Avion

 • FORM FACTORY voucher na 1x vstup do fitness zdarma

 • I LOVE SERVICE voucher na profesionální UV-C čištění mobilu proti virům a bakteriím – Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

3. stupeň 50,000 kroků

Účastník akce, který v Době akce nachodí více než 50,000 kroků, má nárok na 1 ks Odměny z následujícího výběru Odměn pro 3. stupeň:

 • Míč s logem Avion

 • Dárkový balíček MANUFAKTURA, sirup MEDUCÍNKA - 250ml, čaj MANU BYLINNÁ OČISTA – Poznámka Pořadatele z 19. května 2023: vyprodáno

 • Festivalový klobouk s logem Avion

 • NUTREND voucher na BCAA energy nápoj, 330ml – plechovka s energy nápojem, dvě příchutě

 • NUTREND voucher na Prozero proteinovou tyčinku, 65g, různé příchutě

 • NUTREND voucher na 100 % Whey protein, 30 g, různé příchutě

 • Voucher na vegetariánský hot dog IKEA zdarma, 1 ks Poznámka pořadatele vloženo do akce 26. 5.

 • UGO voucher na drink č. 8, objem 0,3l zdarma Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • Pamlsky pro psy PET CENTER Poznámka Pořadatele z 24. května 2023: vyprodáno

 • I LOVE SERVICE voucher na ochranu displeje (tvrzené sklo nebo folie) – Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • FORM FACTORY voucher na týdenní vstup do fitness zdarma

3. Za splnění podmínek Akce a minimálního limitu nachozených kroků, tj. splnění 1. stupně 10,000 kroků, se Účastník zařazuje do hry o „Hlavní odměny“:

a) Účastník s největším počtem kroků v Době akce získáváFitness náramek Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1 ks.

b) Účastník s druhým největším počtem kroků v Době akce získává 12 měsíční multiklub členství pro v síti fitness Form Factory, 1 ks.

c) Účastník s třetím největším počtem kroků v Době akce získává Členství 3 měsíce BASIC multiklub v síti fitness Form Factory, 1 ks.

d) Účastník se čtvrtým, pátým a šestým největším počtem kroků v Době akce získává Tea Star dárkový voucher 1 ks v hodnotě 1,000 Kč.

4. Pro předání Odměny na Výdejním místě Účastník předává Zaměstnanci Zprostředkovatele osobní údaje a informace k Akci v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, datum předání odměny v Době akce, počet nasbíraných kroků. Osobní údaje a informace k Akci jsou sbírány za účelem vyhodnocení Akce a kontaktování Účastníka pro předání Hlavní odměny.

5. Účastník Akce, který nasbírá více než 20,000 kroků, má na výběr z Odměn 2. a 3. stupně Odměn dle počtu nasbíraných kroků nebo prostřednictvím Pořadatele podpoří Psí útulek statutárního města Ostrava. Za každého Účastníka, který se vzdá práva na Odměnu 2. nebo 3. stupně Odměn dle počtu nasbíraných kroků, daruje Pořadatel 1 kg psích granulí Psímu útulku statutárního města Ostrava. Předání daru proběhne nejpozději do 30 dní od ukončení Akce.

6. V Centru během otevírací doby Pořadatel umístí vyhrazený výdejní stánek označený názvem „KrokShop“ a provozovaný Zprostředkovatelem (dále jen "Výdejní místo"). V KrokShopu si Účastník vyzvedává Odměny.

7. Aktuální informace o otevírací době Centra a umístění Výdejního stánku v Centru jsou k dispozici na webových stránkách Centra www.ostrava.avion.cz. Výdejní stánek je v Centru umístěn v prvním nadzemním podlaží v blízkosti prodejny Desigual. Výdejní místo je otevřeno pro účastníky každý den v Době konání Akce od 10:00 do 20:00.

8. Účastník může během Akce získat více než jednu Odměnu za předpokladu, že se Akce zúčastní opakovaně s nasbíranými kroky v různých termínech v Době akce a pokaždé budou splněny všechny podmínky pro získání Odměny.

9. V Akci je platný pouze záznam z Krokoměru, který splňuje následující podmínky:

a) musí obsahovat datum počítání kroků

b) musí obsahovat počet kroků

c) záznam musí být z aktivní aplikace v mobilu nebo chytrých hodinkách Účastníka

d) nesmí se jednat o printscreen

e) nesmí obsahovat žádné známky padělání

f) nesmí být poškozena a současně

g) musí být čitelná.

10. Slevový nebo dárkový voucher partnera vložený do Akce jako Odměna je označen na zadní straně voucheru razítkem Akce. Voucher bez razítka akce není platný.

11. Zaměstnanec Zprostředkovatele není povinen Krokoměr pro účely Akce uznat, zejména pak v případě, že obsah Krokoměru vyvolává pochybnosti o splnění podmínek Akce.

12. Čerpání Odměny je dobrovolné; v případě, že si Účastník Odměnu nepřevezme, nebo pokud z důvodu absence součinnosti ze strany Účastníka nebude možné Účastníkovi Odměnu předat, Odměna propadá ve prospěch Pořadatele a Účastník nemá nárok na žádnou kompenzaci ani jiné plnění ze strany Pořadatele.

5. Odměny Akce

1. Odměnou v Akci jsou slevové vouchery partnerů akce, reklamní předměty Avion Shopping Parku Ostrava a odměny partnerů dle specifikace v Článku 4 bod 2 a 3 nebo také dle specifikace v Příloze č. 1

2. Účastník splňující podmínky pro předání Odměny si na Výdejním stánku může vybrat jednu Odměnu z výběru Odměn, který je v dané době ve Výdejním stánku k dispozici. Účastník nemá nárok na vydání konkrétního typu Odměny v případě její nedostupnosti na Výdejním stánku nebo úplného vyčerpání konkrétního typu Odměny v Akci.

3. Odměny nejsou Účastníkům zasílány.

4. Počet Odměn vložených do Akce na začátku Akce 11. 5. je v rozsahu kusů:

 • IKEA voucher na 1 ks kornoutku zmrzliny zdarma, 3,000 ks voucherů

 • BENU voucher na 25 % slevu na celý sortiment značky LIVSANE, 3,000 ks voucherů

 • NEBBIA voucher na 20 % slevu na vybrané produkty, 3,000 ks voucherů

 • NORD BLANC voucher na 20 % sleva na sportovní kraťasy, 3,000 ks voucherů

 • NUTREND voucher na 20 % na celý nákup (sleva se nevztahuje na již zlevněné a akční zboží), 3,000 ks voucherů

 • YVES ROCHER voucher na 20 % slevu na celou řadu péče o vlasy, 3,000 ks voucherů

 • I LOVE SERVICE voucher na 30-50 % slevu na vybrané příslušenství, 3,000 ks voucherů

 • Švihalo s dřevěnou rukojetí a logem Avion, 500 ks

 • Láhev na vodu s logem Avion, 100 ks

 • Plátěná taška HEJ! s logem Avion, 100 ks

 • Ručník z mikrovlákna s logem Avion, 1,000 ks

 • FORM FACTORY voucher na 1x vstup do fitness zdarma, 300 ks

 • I LOVE SERVICE voucher na profesionální UV-C čištění mobilu proti virům a bakteriím, 500 ks, Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • Míč s logem Avion, 1,000 Ks

 • Festivalový klobouk s logem Avion, 200 ks

 • Dárkový balíček MANUFAKTURA, sirup MEDUCÍNKA - 250ml, čaj MANU BYLINNÁ OČISTA, 10 ks, Poznámka Pořadatele z 19. května 2023: vyprodáno

 • NUTREND voucher na BCAA energy nápoj, 330ml – plechovka s energy nápojem, dvě příchutě, 48 ks

 • NUTREND voucher na Prozero proteinovou tyčinku, 65g, různé příchutě, 96 ks

 • NUTREND voucher na 100 % Whey protein, 30 g, různé příchutě, 50 ks

 • Voucher na vegetariánský hot dog IKEA zdarma, 500 ks, Poznámka pořadatele vloženo do akce 26. 5.

 • UGO voucher na drink č. 8, objem 0,3l zdarma, 100 ks, Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • Pamlsky pro psy PET CENTER, 50 ks

 • I LOVE SERVICE voucher na ochranu displeje (tvrzené sklo nebo folie), 50 ks, Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • FORM FACTORY voucher na týdenní vstup do fitness zdarma, 500 ks

 • Fitness náramek Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1 ks

 • 12 měsíční multiklub členství pro v síti fitness Form Factory, 1 ks

 • Členství 3 měsíce BASIC multiklub v síti fitness Form Factory, 1 ks

5. Hodnota jedné Odměny je odlišná s ohledem na to, jakou konkrétní figurku si Účastník vybere, ale ve všech případech cena nepřevyšuje 10,000 Kč. (sto korun českých).Hodnota Odměny uvedená v těchto Pravidlech je uvedena jako hodnota po zdanění. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Odměny převyšující 10.000,- Kč podléhají dani z příjmu. U Odměn podléhajících dani z příjmu Provozovatel před jejich vyplacením odměncům provede srážku daně z příjmu v souladu se zákonem.

6. Osobní údaje

1. Pro účast v Akci se vyžaduje předání osobních údajů Účastníků Akce pro účely vyhodnocení Akce a kontaktování Účastníka pro předání Hlavní odměny;

2. Udělí-li Účastník Pořadateli a/nebo Zprotředkovateli samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem oznámení o předání odměny nebo za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7. Závěrečná ustanovení

1. Úplná pravidla Akce a další informace o Akcei jsou po Dobu konání k dispozici na internetových stránkách Centrahttps://www.ostrava.avion.cz/cs-cz/kampane/krok-za-krokem, na infostánku umístěném v Centru a na Výdejním stánku.

2. Výsledky Akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě ji vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Odměnu odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Odměny.

3. Účast v Akci ani Odměnu není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění.

4. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob. Pořadatel neodpovídá za vady Odměny ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Odměny. Reklamace Odměny je vyloučena. Pořadatel neposkytuje záruku na Odměnu. Záruční a další podmínky vztahující se k Odměnám se řídí podmínkami jejich dodavatelů;

5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Akce ty Účastníky, kteří porušili tato Pravidla, a kteří se v rámci Akce nechovají fair play, zejména pokud Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání Odměny; Účastníci v takovém případě nemají nárok na žádnou náhradu za vyřazení ze Akce.

6. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit Pravidla Akce, zkrátit nebo prodloužit Dobu trvání nebo Akci zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Zrušení Akce nebo její změny jsou účinné okamžikem zveřejnění na internetových stránkách Centra https://www.ostrava.avion.cz/cs-cz/kampane/krok-za-krokem.

7. V případě úplného vyčerpání Odměn bude Pořadatel informovat o ukončení Akce na internetových stránkách www.ostrava.avion.cz, a to nejpozději v den ukončení Akce.

Poznámka Pořadatele z 19. května 2023: Doba konání akce prodloužena z 21. 5. do 31. května 2023.

Příloha 1

Odměny

1. stupeň: 10,000 kroků

 • IKEA voucher na 1 kornoutek zmrzliny zdarma

 • BENU voucher na 25 % slevu na celý sortiment značky LIVSANE

 • NEBBIA voucher na 20 % slevu na vybrané produkty

 • NORD BLANC voucher na 20 % sleva na sportovní kraťasy

 • NUTREND voucher na 20 % na celý nákup (sleva se nevztahuje na již zlevněné a akční zboží)

 • YVES ROCHER voucher na 20 % slevu na celou řadu péče o vlasy

 • I LOVE SERVICE voucher na 30-50 % slevu na vybrané příslušenství

2. stupeň: 20,000 kroků

 • Švihalo s dřevěnou rukojetí a logem Avion

 • Láhev na vodu s logem Avion

 • Plátěná taška HEJ! S logem Avion

 • Ručník z mikrovlákna s logem Avion

 • FORM FACTORY voucher na 1x vstup do fitness zdarma

 • I LOVE SERVICE voucher na profesionální UV-C čištění mobilu proti virům a bakteriím Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

3. stupeň 50,000 kroků

 • Míč s logem Avion

 • Dárkový balíček MANUFAKTURA, sirup MEDUCÍNKA - 250ml, čaj MANU BYLINNÁ OČISTA – Poznámka Pořadatele z 19. května 2023: vyprodáno

 • Festivalový klobouk s logem Avion

 • NUTREND voucher na BCAA energy nápoj, 330ml – plechovka s energy nápojem, dvě příchutě

 • NUTREND voucher na Prozero proteinovou tyčinku, 65g, různé příchutě

 • NUTREND voucher na 100 % Whey protein, 30 g, různé příchutě

 • Voucher na vegetariánský hot dog IKEA zdarma, Poznámka pořadatele vloženo do akce 26. 5

 • UGO voucher na drink č. 8, objem 0,3l zdarma Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • Pamlsky pro psy PET CENTER Poznámka Pořadatele z 24. května 2023: vyprodáno

 • I LOVE SERVICE voucher na ochranu displeje (tvrzené sklo nebo folie) Poznámka Pořadatele z 21. května 2023: vyprodáno

 • FORM FACTORY voucher na týdenní vstup do fitness zdarma

Hlavní odměny

 • Fitness náramek Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1 ks

 • 12 měsíční multiklub členství pro v síti fitness Form Factory, 1 ks

 • Členství 3 měsíce BASIC multiklub v síti fitness Form Factory, 1 ks

 • Tea Star dárkový voucher v hodnotě 1,000 Kč, celkem 3 ks

Příloha 2

Slevové vouchery partnerů Akce

Slevový nebo dárkový voucher partnera vložený do Akce jako Odměna je označen na zadní straně voucheru razítkem Akce s logem KrokShop. Voucher bez razítka Akce není platný.

Platnost slevových voucherů v legal line do 21. 5. 2023, dle dohody s partnery slevové nabídky prodlouženy do 31. 5.

Příklad voucheru – přední strana:

Logotype

Avion Shopping Park

IČO: 10708898
Rudná 114/3114
700 30 Ostrava
+420 774 284 661

Chceme znát váš názor!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024